Equitazione> Piazza di Siena 22-25/05/2014

Foto Fraioli